Archief voor de ‘cloud computing’ Categorie

Met de komst van Cloud-Computing zijn veel Cloud-leveranciers duidelijk in de voordelen van deze manier van leveren van ICT, lagere kosten, geen voorinvestering, hogere beschikbaarheid, meer flexibiliteit en sneller functionaliteiten beschikbaar. Alles met resultaat dat je geen zorgen meer hebt over dat deel van de ICT wat je uit de Cloud haalt zodat je tijd overhoudt voor focus op je eigen business. Of het nu gaat om IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, etc.

Maar Cloud-Computing kent ook zo zijn (beperkte) nadelen, waar veel leveranciers niet over communiceren. Denk bijvoorbeeld aan bijkomende kosten zoals de inhuur van juristen, auditors voor extra controle van de systemen en de afvloeiing van ict-personeel.

Maar als de voordelen dermate hoog zijn besluiten veel bedrijven toch over te gaan op Cloud-Computing. Zo haalt men bijvoorbeeld voor kantoorautomatisering de e-mail+office+sharepoint+videoconferencing+instant messaging en presence bij microsoft (office365) uit de Cloud, voor sales de CRM functionaliteit bij salesforce.com en de financiele administratie bij exactonline.nl uit de Cloud.

Maar hoe zit het dan met integratie van deze pakketten, identity & acces management en Business Inteligence waar het bedrijf de afgelopen jaren zo heel veel tijd in heeft gestoken. Hoe optimaliseer je de bedrijfsprocessen met al deze “losse” functionaliteiten?

In het verleden werd er door leveranciers veel gepraat over het bekende knelpunt van “eiland automatisering” en dat men de klant graag hielp bij dit probleem. Of het probleem van de discussie over “het ligt aan de hardware leverancier” terwijl die aangeeft “het ligt aan de software leverancier”. De one-stop-shop oplossing leek een oplossing voor deze problemen. Een leverancier die al je ICT levert en support, dus geen vingerwijzen en geen “eiland-automatisering” maar een gedegen aanpak voor de complete ICT.

Maar wie helpt de klant nu bij zijn “nieuwe” problemen, die ontstaan bij, zoals ik het noem “eiland Cloud-Computing”? Wie helpt hem met integratie van de informatie, Identity & Access management. Krijgt de klant weer meerdere leveranciers, met allen hun eigen systemen en technieken die niet eenvoudig integreren? Veel leveranciers die “samen” de klant moeten helpen om ICT zo in te richten dat het ondersteunt aan zijn business waardoor de klant zich kan blijven focussen op zijn business, of raakt hij zijn tijd nu kwijt aan het weer bij elkaar brengen van de verschillende “cloud-leveranciers”?

Om in iedergeval te zorgen dat er interoperabiliteit gaat ontstaan tussen de verschillende Cloud-systemen heeft een groep van zeventig grote afnemers van IT met een investeringsbudget van 50 miljard dollar op jaar basis de koppen bij elkaar gestoken om de interoperabiliteit van cloudcomputing zeker te stellen. Intel ondersteunt de Open Data Center Alliance.

Een mooi alternatief maar kan het niet makkelijker? Gewoon een desktop afnemen bij 1 leverancier, die zelf de benodigde functionaliteiten die de klant nodig heeft aanbiedt. Of hij deze zelf onderhoudt of ook weer uit de Cloud afneemt bij de verschillende Cloud-leveranciers maakt dan niet meer uit. Een leverancier die optreedt als “broker” en altijd zorgdraagt voor de functionaliteit die de klant wil.

Een dergelijke leverancier kan voor veel MKB bedrijven (enterprise heeft zijn eigen ICT-afdeling) een prachtige oplossing zijn, voordat men wordt geconfronteerd met het nieuwe verschijnsel “eiland Cloud-Computing”.

Mocht je na dit lezen van dit artikel een andere gedachte hebben of het niet eens zijn met dit betoog of juist geprikkeld zijn en wil je op zoek naar een dergelijke leverancier, schroom niet om een reactie achter te laten.

Advertenties

Microsoft zal met de lancering van Office365 op kort termijn dezelfde functionaliteiten bieden uit de cloud die Microsoft nu biedt met on-premise oplossingen. Microsoft leverde al een deel van de on-premise functionaliteit via de cloud via het “Business Productivity Online Suite” (BPOS), maar deze suite leverde nog niet dezelfde functionaliteit als de Microsoft on-premise oplossingen, waardoor het voor veel ondernemers aantrekkelijker was om hun eigen omgeving te behouden of op te bouwen.

Met de komst van Office365 zal het verschil verder verkleind worden ten opzichte van de on-premise oplossingen, waarbij het op termijn zelfs functioneel geen verschil meer zal maken of je de omgeving uit de cloud afneemt of zelf in beheer houdt.

De redenen om dan niet over te stappen op het hoog beschikbare, flexibel schaalbare, goed beveiligde platform van Microsoft worden daarmee voor organisaties verder verminderd.

Met de komst van Office365 is het zelfs voor ZZP’ers interessant om over te gaan naar Office365, waarbij via BPOS er een minimale afname was voor 5 gebruikers, is dit bij Office365 niet meer het geval.

Naast de bestaande productlijnen (SharePoint, Exchange en Office Communication Server (OCS)) is nu ook Office Professional toegevoegd en is OCS vervangen door de nieuwe versie Lync.

Naast het afnemen van de volledige suite is het ook mogelijk om delen van de functionaliteit af te nemen zodat je alleen afneemt wat jij nodig hebt.

Met deze ontwikkeling gaat Microsoft verder de strijd aan met andere cloud aanbieders zoals Google. Om deze strijd verder kracht bij te zetten zal ook op termijn Microsoft CRM en Microsoft Intune (beheertooling) aan de suite worden toegevoegd.

Meer informatie is te vinden op: Office365

Microsoft Sign-In scherm voor de eindgebruiker
Microsoft Sign-In scherm voor de eindgebruiker
Vanaf 10 april 2009 gaat Microsoft in europa zijn business productivity online suite aanbieden. Met deze dienst “uit de cloud” zal er voor veel bedrijven een nieuwe mogelijkheid ontstaan om ICT-diensten gestandaardiseerd tegen lage kosten af te nemen.
Net zoals veel bedrijven geen eigen waterzuiveringsinstallatie of warmte-kracht installatie hebben om op maat gemaakt water en electra te produceren, zal in de nabijheid elke ICT-manager zich moeten afvragen waarom hij wel zijn eigen mail en samenwerkingsomgeving opzet en beheerd.
De flexibiliteit die een eigen omgeving bied weegt niet op tegen de voordelen van gestandaardiseerd afnemen. Alleen bedrijven waar het noodzakelijk is om dit soort diensten zelf te produceren in verband met de unieke producten/diensten die zij leveren zullen in de toekomst nog eigen omgevingen hebben. Een bierbrouwerij heeft zijn eigen waterzuiveringsinstallatie omdat het water een deel van de smaak van het bier bepaalt. Een ziekenhuis heeft een eigen warmte-kracht centrale om storingen op te kunnen vangen om operaties door te laten gaan.
Maar voor hoeveel bedrijven zijn mail en samenwerkingsproducten uniek voor hun bedrijfsvoering?
Het verkrijgen van deze diensten tegen hoge beschikbaarheid en zeer lage kosten geeft bedrijven de mogelijkheid om het bespaarde geld te besteden aan die applicaties/ict-voorzieningen die het verschil in de bedrijfsvoering gaan maken.
Betekent dit dat je dan je huidige ICT-dienstverlener niet meer nodig hebt? Dat hangt er van af of de dienstverlener zijn business model heeft aangepast en zich de afgelopen jaren juist heeft ontwikkeld. Waar jarenlang geld werd verdient door upgrades en migratie projecten komt dit grote consultancy werk te vervallen. De bedrijven die dit zagen aankomen hebben de medewerkers die met hoogwaardige kennis “lopende band” werk deden omgeschoold. Door het automatiseren en “uit de cloud” halen van deze diensten bestaan straks voor een groot deel de huidige werkzaamheden niet meer.
Het gaat er al jaren om dat de ICT-er snapt wat het bedrijf uniek maakt en hoe het zijn bestaansrecht regelt, en op basis hiervan ICT dit laat verbeteren. De ICT-er die zich afgelopen jaren verdiept heeft in de techniek (hoe migreer ik technisch zo goed mogelijk) en verzuimt heeft zich te verdiepen in de bedrijfkundige kijk vanuit ICT naar het bedrijf zal weinig toegevoegde waarde meer creeeren.
De wereld voor zowel de ICT-manager als de ICT-leverancier zal met de komst van BPOS op 10 april dus aanzienlijk gaan veranderen.